PHOTOSHOP ZABAVA TUTORIJALI

NAJVEĆI BROJ PHOTOSHOP TUTORIJALI-a NA SRPSKOM-HRVATSKOM...

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us


Otvorite izabranu fotografiju sa FILE/OPEN
Zatim idemo na IMAGE/ADJUSTMENTS izaberemo BLACK and WHITE i u novom prozoru kliknemo na OK možete da eksperimentišete sa podešavanjima
Sada nacrtajte novu šaru (patern)Otvorite FILE/NEW kad vam se otvori prozor podesite vrednosti kao na slici tako što ćete izbrisati postojeće vrednosti i uneti nove kucanjem na tastaturi
Na paleti NAVIGATOR povećajte platno do 3200%da biste mogli slikati po njemu

Iz kutije sa alatima uzmite PENCIL TOOL izaberite olovku od 1px tvrdoće 100%.
Nacrtajte krstić možete i horizontalnu liniju,vertikalnu liniju,šah polje ili neku drugu kombinaciju na malo većem platnu ima više mogućnosti ali pazite da ne prekrijete previše prostora šarom jer se fotografija neće dobro videti
Idite na EDIT/DEFINE PATERN i kada se otvori prozor dajte ime novom paternu npr. krst i kliknite OK.Photoshop će zapamtiti ovu šaru u arhivi paterna.
Zatim idite na LAYERS/CREATE A NEW LAYER da napravite novi sloj...
Idite na EDIT/FILL pa u prozoru izaberite patern,zatim kliknite na strelicu CUSTOM PATERN i pronađite vašu šaru,kliknite na nju pa idite na OK.
Photoshop će prekriti fotografiju novom šarom koju smo napravili.Klikni na fotografiju da vidiš efekat.